Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Modern hayatın dönüştürücü etkileri karşısında aile kurumuna sahip çıkmak, bir milletin kendi geleceğine sahip çıkması demektir. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak attığımız bu ortak adımla aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için eş güdümü başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda ortak tarihi ve kültürel mirasımızın bize yüklediği bir görevdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Türk Devletleri Teşkilatı’nı halklarımızın ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltecek, bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sağlayacak aile meclisimiz olarak görüyoruz. Aile meclisimiz, müşterek çabalarımız ile kurumsal yapısını sağlamlaştıran ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği saygın bir teşkilat haline gelmiştir. 2021 İstanbul Zirvesi, 2022 Semerkant Zirvesi, ülkemizdeki deprem felaketinin ardından düzenlenen 2023 Olağanüstü Ankara Zirvesi ve 2023 Astana Zirvesi’nde somut ve önemli kararların altına imza atılmıştır. Bu süreçte Türk Dünyası’nda giderek güçlenen dayanışma gözler önüne serilmiştir. Ben burada bir kez daha geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi sonrasında yardımımıza koşan soydaş ve kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. KKTC’nin TDT’nin gözlemci üyesi olarak anayasal adıyla 2022 Semerkant Zirvesi’ne katılımıyla birlikte ailemizi daha da genişletmiş olduk. ‘Türk Dünyası 2040 Vizyonu’nun rehberliğinde potansiyelimizden daha iyi şekilde faydalanabileceğimize; ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirebileceğimize inanıyoruz. İşbirliği modelimizin sadece TDT ülkeleri arasında değil, üçüncü taraflarca da takip edilen, örnek alınan, bölgesinden dünyaya açılan bir ivme yakalamasını hedefliyoruz. ‘Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz; İstikbalimiz’ temasıyla gerçekleşen bu ilk Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı’nın işbirliğimize temel bir boyut daha eklemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aile Haftası’nı idrak ettiğimiz bu günlerde aile ve sosyal politikalar alanında imzalanan bu ilk bildiri inanıyorum ki, bölgemizde insani kalkınma ve refaha katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

“İnancımız aileyi iki cihan saadetinin anahtarı olarak tanımlar”

Hayat ağacının çekirdeğinin aile olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Medeniyetimizin aile anlayışına baktığımızda aile kurumunun ’huzur, sevgi ve merhamet’ üzerine bina edildiğini görürüz. İnancımız ise aileyi iki cihan saadetinin anahtarı olarak tanımlar. Bu yaklaşım Kur’an-ı Kerim’de, ‘Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir’ mealindeki ayetle ifade bulmaktadır. Ortak tarihimizde göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçiş dahil olmak üzere aile yapısı, toplumsal düzenin belirleyicisi olmuştur. Ali Şir Nevai’den Ebu Reyhan Biruni’ye, Yusuf Has Hacip’ten Nizami Gencevi’ye düşünürlerimiz ve bilim insanlarımız, tarih boyunca aileyi toplumun temeli olarak görmüştür. Modern hayatın dönüştürücü etkileri karşısında aile kurumuna sahip çıkmak, bir milletin kendi geleceğine sahip çıkması demektir. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak attığımız bu ortak adımla aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için eş güdümü başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda ortak tarihi ve kültürel mirasımızın bize yüklediği bir görevdir. Bu toplantı kapsamında bu görev bugün burada tamamlanmış olmayacak, ümit ediyoruz ki ortak bildiri metni vesilesiyle bu ve benzeri toplantıların ve işbirliklerinin güçlü bir şekilde arkası gelecektir” şeklinde konuştu.

Halk ekmeğe yüzde 60 zam geldi Halk ekmeğe yüzde 60 zam geldi

“Çevrimiçi ortama taşınan aile ilişkileri geleneksel değerlerimizi erozyona uğratabilmektedir”

Aile ilişkilerinin dijitalden olumsuz etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “OECD ve AB verileri, son 40 yılda evlenme yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını ve ailede çocuk sayısının giderek düştüğünü göstermektedir. Türkiye’de aile yapısı, Cumhuriyet tarihi boyunca iki önemli kırılma yaşayarak önce geniş aileden çekirdek aileye dönüşmüş, ardından modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla aile içi iletişim zayıflamaya başlamıştır. Çevrimiçi ortama taşınan aile ilişkileri geleneksel değerlerimizi erozyona uğratabilmektedir. Sosyal medyada aile mahreminin paylaşılması, dijital obezite, akıllı cihaz ekranları karşısında büyütülen çocuklar ve medyada öne çıkarılan çarpık ilişkiler ile aile kavramının içi günden güne boşaltılmaktadır. Tüm olumsuz etkenlere rağmen Anadolu’nun dört bir yanında geleneksel temellerde devam ettirilen aile değerlerimiz, dünyanın geri kalanına kıyasla şanslı olduğumuzu göstermektedir. Toplum için avantaj olan bu yapıyı muhafaza ederek sürdürmek için dijital çağda üzerimize düşen görevler, eskiye nazaran çok daha fazladır. Aile kurmak, aile geleneklerini korumak, geniş aile yapılarını teşvik etmek ve aile içi iletişimi desteklemek politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen ’Ailemiz, İstikbalimiz’ temalı 8. Aile Şuramız, bu konunun etraflıca ele alınmasına ve değerli fikirlerin gün yüzüne çıkmasına vesile olmuştur. 12. Kalkınma Planımız dirençli toplum ve toplumsal sorunlara aile merkezli çözüm üretmek çerçevesinde hedefler barındırmaktadır. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın aile ve toplumun her bir bireyini toplumsal kalkınmamızın asli unsuru olarak görerek hiç kimseyi geride bırakmadan politika ve hizmetlerimizi uygulamaya ve bu yoldaki çabalarımızı artırmaya devam ediyoruz. Aileye münhasır bir bakanlığımız var ve sosyal destekler ile 81 ilimizde ailelerin yanındayız. Aile müessesesini desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu’nu kurduk; uygulama alanını giderek yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Kaynak: iha